jGDSPmzTue105544.jpg
ขยายภาพ
jGDSPmzTue105544.jpg

กรอบล้อมเพชร “ท้าวเวสสุวรรณ”

Price: 0 THB


กรอบล้อมเพชร “ท้าวเวสสุวรรณ” กรอบทองดีไซน์ให้ไม่เหมือนใคร โดยให้ช่วงจังหวะรับฐานองค์ เป็นเสมือนเคี้ยว แล้วประดับให้แปลก สะดุดตาด้วยเพชรมาคีย์ ให้สีขาวตัดกับทองตัดองค์ ท้าวเวสสุวรรณ ให้งานดูมีมิติและโดดเด่น ห่วงใส่สร้อยดีไซน์ให้รับกับเพชร มาคีย์ด้านล่าง เน้นเหลี่ยมมล ให้ดูเด่นนับกับองค์กรอบ สนใจอยากได้กรอบไม่หมือนใคร ปรึกษาได้เลย
Factory Certificated
Back to Top