6LRQiD6Sat22243.jpg
ขยายภาพ
6LRQiD6Sat22243.jpg

พระปิดตา ยอดเกจิหลวงปู่เฒ่ายิ้ม

Price: 0 THB


พระปิดตา ยอดเกจิหลวงปู่เฒ่ายิ้ม วัดหนองบัว หนึ่งในชุดเบญจภาคีพระปิดตา อาจารย์ของนายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระปิดตาภควัมบดี กรอบทองคำล้อมเพชรคัดพิเศษ น้ำสวยขาว ไฟดี แกะลายแบบเฉพาะ ให้ได้เนื้องานที่ดีปราณีต ละเอียดละออ ได้งานที่ไม่เหมือนใคร ให้จัดกุฏิใหม่ไว้เป็นมรดกรุ่นสู่รุ่น ▫️▫️▫️▫️▫️▫️
Factory Certificated
Back to Top