rFcIQLKMon33302.jpg
ขยายภาพ
rFcIQLKMon33302.jpg

สมเด็จนางพญาพิษณุโลกพิมพ์เข่าโค้ง

Price: 0 THB


สมเด็จนางพญาพิษณุโลกพิมพ์เข่าโค้ง หนึ่งในชุดเบญจภาคีประเทศไทย กรอบออกแบบโดยอยากนำเสนอ ความเก่าแก่ขององค์พระผสานกับศิลปะ ในแบบ Art deco ที่เริ่มละทิ้ง ความ Classic เข้าแนว Modernism ที่เริ่มใช้ทรงเรขาคณิต โดยใช้เพชร และทองเดินเป็นเส้นทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยมพร้อมตัดมุม เพิ่มขอบให้ มีมิติอีกขั้นด้วยการผสานสีสัน ของBlue Sapphire princess cut เพื่อเข้ากับแนวที่ใช้สีตัดกับทรงเรขาคณิต ให้เกิดมิติที่ซ้อนทับอีกขั้น
Factory Certificated
Back to Top