FlZjK8WThu45510.jpg
ขยายภาพ
FlZjK8WThu45510.jpg

จี้ดาว Star of David

Price: 0 THB


Star of David แพตตินั่ม Platinium 950 จี้ขนาดเกือบเท่าเหรียญ 10 บาท ตัวเรือนทองคำขาวแท้ๆ สัญลักษณ์ ดาวหกแฉก สตาร์ ออฟ เดวิด ดาวหกแฉก หมายถึงสัมผัสทั้งหก ซึ่งเป็นพื้นฐานความสามารถแห่งการหยั่งรู้ หรือการรู้แจ้ง สติปัญญา หรือพลังแห่งการหยั่งรู้ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตรวมไปถึงเรื่องราวของมิติต่างๆ ที่เรามองไม่เห็น สัญญลักษณ์แห่งความมีโชค ดาวทั้ง 6 แฉก เป็นลักษณะการจำลองจักรวาล หรือมันดาลา ถือว่าเป็นแบบพลังในทางระบบสัญลักษณ์
Factory Certificated
Back to Top