9vNZi9KSat70622.jpg
ขยายภาพ
9vNZi9KSat70622.jpg

แหวนหยกประดับเพชร

Price: 0 THB


แหวนหยกลูกค้า สีไม่สวยแต่ด้วยการขึ้นตัวเรือน ปรับแต่งกระเปาะ การช่วยฝังให้หยกดูเด่นสวยขึ้น ซ้อนจุดด้อยชูจุดเด่น ของแหวนวงนี้ มีพลอยเก่าไม่อยากใส่ไว้ในกล่อง อยากเอามาใส่ติดนิ้ว ปรึกษาเราได้เลยครับ
Factory Certificated
Back to Top