vMsFxJsTue82115.jpg
ขยายภาพ
vMsFxJsTue82115.jpg

กรอบทองล้อมเพชรหลวงปู่ยิ้ม

Price: 0 THB


งานกรอบพระ หลวงปู่ยิ้ม กรอบทองล้อมเพชร เพิ่มงานมีมิติให้สวยงาม ด้วยการเล่นสเตป3มุม เพิ่มเส้นลงลายละเอียด ขอบทองด้วยการยิลาย โดยฝีมืองานช่างทองโบราณ ให้งานกรอบพระฝังเพชรหลวงปู่ยิ้ม สวยดูสง่าสมราคาพระแบบฉบับ ไม่เหมือนใคร
Factory Certificated
Back to Top