Je3EvC7Tue71334.jpg
ขยายภาพ
Je3EvC7Tue71334.jpg

ต่างหูเพชรเม็ดเดียว

Price: 0 THB


ต่างหูเพชร ต่างหูเพชรล้อมเพชร เพื่อให้ดูทรงใหญ่ขึ้น ตัวเรือนทองขาว เพชรคัดแต่เพชรเกรดที่ดี เพื่อใส่แล้วจะทำให้ลูกค้า รู้สึกแตกต่างกับเพชรที่เคยมี ตัวเรือนเน้นประสบการณ์ การทำงานที่รังสรรค์ทรงให้เหมาะสม และสวยตามผู้สวมใส่
Factory Certificated
Back to Top