XzsK741Tue81146.jpg
ขยายภาพ
XzsK741Tue81146.jpg

แหวนเพชรแหวนคู่แหวนแต่งงาน

Price: 0 THB


คู่กันแล้วไม่เคล้วจากกัน แหวนคู่แหวนทองขาว ทองขาวชายเรียบง่ายแต่ดูดี ใส่ได้ติดนิ้วได้ตลอด ตัวเรือนทองขาว Texture ด้านๆตัดขอบเงาบนล่าง ทำให้งานดูไม่จำเจ แหวนคู่เพชรหญิงCertificate GIA 70 ตัง น้ำ 99 VVS2 3EX ที่สุดของเหลี่ยมสวยๆ 3EX อย่างเดียวไม่พอ เราคัดให้เล่นไฟไปอีกสวยแบบทวีคูณ กระเปาะชูทรงมงกุฎ เล่นลายก้านไขว้ ฝังเพชรสลับทองขาวเกลี้ยงๆ
Factory Certificated
Back to Top