oT2J32WSat33205.jpg
ขยายภาพ
oT2J32WSat33205.jpg

แหวนเสริมมงคล แหวนที่เป็นสิริมงคล แหวนนพเก้าแหวนพลอย

Price: 0 THB


แหวนเสริมมงคล แหวนที่เป็นสิริมงคล ก็คงไม่พ้นแหวนนพเก้า แหวนที่ว่าด้วยความเชื่อ แหวนที่ว่าด้วยความศรัทธา และสีของพลอยที่แตกต่างทั้ง9สี แต่ละสีล้วนมีพลังในแต่ละด้าน แหวนนพเก้าแถวเรียง พลอยน้ำงามคัดเจียระไนทุกเม็ด สี น้ำ ทรง ไฟ ขนาด จึงได้พลอยที่เท่ากันและสีสดทุกเม็ด ตัวเรือนทองคำ 90% เต็ม ใส่สบายเต็ม%ไม่มีโกง% ตัวเรือนด้านในลงยันต์ เสริมมงคลทวีคูณ
Factory Certificated
Back to Top