qNgwJtlSat41155.jpg
ขยายภาพ
qNgwJtlSat41155.jpg

แหวนไพลินประดับเพชร

Price: 0 THB


เสร็จเรียบร้อย แหวนไพลินประดับเพชร แหวนวงนี้ออกแบบโดยช่าง แบรนด์ดังจากอเมริกาโดย ช่างผู้ออกแบบเคยออกแบบมงกุฎ ของราชวงศ์ และได้รับแรงบันดาลใจ ให้ออกแบบแหวนวงนี้ขึ้นมา โดยได้รับแนวคิดมาจาก เหรียญ navy cross เพราะผู้สั่งทำเป็น นายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ จึงได้รังสรรค์แบบและความคิด จินตนาการใส่แปลงให้เข้ากับคนไทย ในเรื่องมงคลโดยแหวนวงนี้เสริมมงคล โดยใส่ดีไซน์ทรง8เหลี่ยมเพื่อสะท้อน สิ่งชั่วร้ายให้ออกไป พลอยไพลินเป็นพลอยบ่อเก่าเก็บสมบัติ สืบทอดต่อมาได้เวลาอันสมควร ที่มาใส่ลงแหวนพอดิบพอดีกับวงนี้ ด้านข้างแหวนลงยาดำเพิ่มเสน่ห์ มนต์ขลังให้กับตัวแหวนมากยิ่งขึ้น
Factory Certificated
Back to Top