zNj7JTpThu115216.jpg
ขยายภาพ
zNj7JTpThu115216.jpg

กรอบทองคำฝังเพชร ท่านพ่ออาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง

Price: 0 THB


ท่านพ่ออาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง เหรียญแท้หายาก สุดยอดเกจิสายฆราวาส ที่นักสะสมต้องมี เป็นบุญที่ได้สัมผัส ได้ชื่นชมเหรียญจริง พุทธคุณสายเมตตา เหรียญพระอาจารย์ฟ้อน ได้ออกแบบโดย เน้นเพชรที่เม็ดใหญ่เดินรอบเหรียญ ตัดกับทองเดินเส้น มีลายไทยแทงรอบเหรียญ เพื่อเป็นเอกลักษณ์งานไทย
Factory Certificated
Back to Top