แหวนเสริมมงคลมณีนพเก้า มนุษย์เราได้รู้จักอัญมณีมานานกว่า 4000 ปี โดยมีความเชื่อว่า “อัญมณี” เมื่อนำมาติดตัวแล้วจะสร้างความเป็นมงคลให้แก่ตนเอง


จากหลักฐานจากที่ค้นพบเครื่องประดับที่นิยมฝังไว้กับศพคนตาย อาทิ เครื่องประดับที่ทำจากหิน

ในยุคแรกจนถึงเครื่องประดับของหินสี หรืออัญมณี

เป็นสิ่งบ่งชี้ว่ามนุษย์นั้น นิยมใช้เครื่องประดับอัญมณีมานานนับพันปีแล้ว โดยมุ่งเน้นที่ความสวยงาม การมีราศีเด่นเป็นสง่าแก่ผู้ที่พบเห็น     

          มนุษย์เรา ใช้เครื่องประดับอัญมณีนั้น โดยทั่วไปก็เพื่อความสวยงาม และบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินของผู้ที่สวมใส่ 

แต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่สวมใส่เครื่องประดับอัญมณี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง แท้ที่จริงแล้ว

เครื่องประดับอัญมณีทุกชนิดต่างมีพลังเร้นลับสถิตย์อยู่ เป็นสิ่งที่พลังธรรมชาติ ยิ่งใหญ่ได้สร้างสรรให้แก่โลก


ชาวจีน มีความเชื่อว่า หยก เป็นอัญมณีมงคลสามารถช่วยให้มีอายุยืน และช่วยปกป้องจากสิ่งอัปมงคลต่างๆ

ตลอดจนแคล้วคลาดจาก อันตรายต่างๆ

Credit: https://guru.sanook.com/


แหวนมงคลที่นำมงคลมาสู่ผู้ที่สวมใส่

สำหรับในประเทศไทยได้รับ ความเชื่อพลังของพลอยมาจาก อินเดีย 

โดยอัญมณีทั้ง 9 ชนิดหรือนพเก้า ถือกันว่าอัญมณีแต่ละชนิดเป็นสัญลักษณ์แทน ดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ดวง ในระบบสุริยะ(สมัยก่อนยังไม่นับดาวพลูโต)

ในระบบสุริยะดวงดาวแต่ละดวงจะมีเทพคอยดูแลมีคุณสมบัติเป็นสิริมงคล ป้องกันภยันอันตรายต่างๆแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหวนและอัญมณีที่นิยมแต่โบร่ำโบราณที่ชนชั้นสูงนิยมใส่ เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งช่วยให้แสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ ความมีเกียรติ มีราคาผู้รากมากดี ตระกูลชั้นสูง

เพราะพลอยแต่ละชนิดกว่าจะหามาบรรจบครบครั้นนั้นล้วนหายากมาก ยากที่จะหาพลอยสวยทั้ง 9 มารวมกัน

ดั่งนั้นผู้ที่มีล้วนเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะหาของดีมีไว้กับตัวเป็นมงคลชีวิต


    แหวนนพเก้ามณีนพรัตน์ นี้ล้วนเป็นสิ่งจริงที่หาว่าผู้ที่สวมใส่แล้วจะดี มีสิ่งไหนเท่ามีของดีเป็นกำลังใจให้แก่ตัว ประกอบการตั้งใจทำงานหาเงินหาทอง

เพราะผู้ที่สวมใส่เมื่อเจอผู้ใด ได้พูดคุยเจรจาขอให้นำแหวนวงนี้มาต้องมนต์ให้สบตาผู้สนทนาล้วนสำเร็จทุกราย


-ทางสัจธรรมเมื่อเราดึงขึ้นมาให้สบตาผู้คุยล้วนมองมาที่แหวนและเห็นความสนใจความตั้งใจที่ใส่รายละเอียดลงไปในตัวแหวนไม่เหมือนที่ใด

เกิดความอยากรู้ในแหวนล้วนที่จะถามไถ่ไม่ได้ว่าได้แต่ใดมา ท่านชอบแบบนี้หรือทำให้ได้พูดคุยในเรื่องที่ชอบสิ่งเดียวกันรู้จักกันมากขึ้น

ทำให้คุยกันง่ายสำเร็จในเรื่องที่จะเจรจา เพราะผู้ที่นิยมพลอยนพเก้ามีจำนวนมากและมีความเชื่อในพลังของแหวน

-ทางมนต์ตรา มณีนพเก้าล้วน เป็นของสูงเปรียบดั่งดวงดาวนพเคราะห์ พลังอันลี้ลับที่แฝงอยู่ล้วนทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์กับผู่ที่สวมใส่นับครั้งไม่ถ้วน 

ทั้งได้งาน ได้เงิน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก้าวหน้าในด้านต่างๆ


     ทุกสิ่งล้วนเกิดมาจาก ดิน น้ำ ลม ไฟ แล้วพลอย อัญมณีแต่ละชนิดนั้นล้วนเกิดจากแร่ธาตุ

แร่ธาตุล้วนเกิดได้จากพลังของ สี่สิ่งมารวมกัน ดังนั้น ทุกสิ่งในโลกล้วน สื่อสัมพันธ์กัน คือเกิดมาจากสิ่งที่เหมือนๆกัน

คิดตามง่ายๆดวงจันทร์ยังอยู่บนฟ้าแต่มีผลต่อน้ำ ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง

มนูษย์เราเกิดมายังมีสีถูกฉโลก ซื้อรถยังต้องเลือกสี ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อดังคนไม่เชื่อต้องลองดังตัวผมเคยลองใช้สีที่ไม่ถูกกับตัวเอง

โดนประสบปัญหาอุบัติเหตุจนต้องเปลี่ยน แล้วใยเราสีของอัญมณีหรือพลังของพลอยจะไม่มีจริงเล่า 

ดังธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ ยังทำให้เกิดเป็นอัญมณีฉันนั้น 

แม้กาลเวลาจะหมุนแปลเปลี่ยนไปแต่ความเชื่อในเรื่องอัญมณี ยังคงสืบทอดต่อกันมาเป็น พันปีจนถึงปัจจุบัน

ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทุกประเทศก็ว่าได้เชื่อเรื่องของพลอย


    รัตนชาติไทย มณีนพเก้า
รัตนชาต ทั้ง 9 หรือเรียกว่า นพรัตน์
พลอยทั้ง 9 สี 9 ชนิด
“เพชรดีมณีแดง เขียวใสแสงมรกต
เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก
สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว
แดงสลัวเพทาย สังวาลย์สายไพฑูรย์”

 

    นพรัตน์หรือพลอยนพเก้า

เป็นของสูงที่จะนำสิริมงคลมาสู่ผู้สวมใส่ เจริญรุ่งเรืองด้วยความดีสิ่งดีๆทั้งปวง จึงถือว่าผู้ที่สวมแหวนนพเก้าแหวนพิรอดนี้จะมีมงคลเป็นสูงสุด

ความหมายของอัญมณีแต่ละชนิด

  1. เพชร คือ เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ ชนะศัตรู ร่ำรวย มั่งคั่ง

  2. ทับทิมมณีแดง คือ  ลาภยศ ความสำเร็จ อายุยืน

  3. มรกต คือ ความศรัทธา กล้าหาญ ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง

  4. บุษราคัม คือ มีเสน่ห์เป็นที่รัก

  5. โกเมน คือ สุขภาพดี อายุยืนนาน

  6. ไพลิน(นิลกาฬ) คือ ความรัก ความเมตตากรุณา ความร่ำรวย

  7. มุกดาหาร คือ ความบริสุทธิ์ ร่มเย็น และชนะศัตรู

  8. เพทาย คือ ความร่ำรวย ชนะคดีความ

  9. ไพฑูรย์ (ตาแมว) คือ เทวดาคุ้มครอง ป้องกันฟืนไฟ


  ถ้ากล่าวถึงคำเหล่านี้คงอดคิดถึง
"แหวนพิรอด" มิได้
แหวนที่บรรดาลดล ความสุข สมหวัง
โชคดีมีชัย แคล้วคลาด แด่ผู้สวมใส่
โดยแหวนพิรอดนั้น เดิมทีตามโบราณกาล
จะมีไว้ให้กับขุนนางชั้นสูง
เนื่องด้วยเป็นแหวนอันศักดิ์สิทธิ์
แหวนที่บอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์
แหวนที่มีค่าทั้งราคา
และความขลังขมังของตัวแหวนเอง
จึงมีผู้เซาะแสวงหา เพื่อที่จะได้มาครอบครองแหวนนพเก้า แหวนพิรอด 
รัตนชาติไทย มณีนพเก้า 
รัตนชาต ทั้ง 9 หรือเรียกว่า นพรัตน์ 
พลอยทั้ง 9 สี 9 ชนิด 
“เพชรดีมณีแดง เขียวใสแสงมรกต 
เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก 
สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว 
แดงสลัวเพทาย สังวาลย์สายไพฑูรย์” 
ถ้ากล่าวถึงคำเหล่านี้คงอดคิดถึง 
"แหวนพิรอด" มิได้ 
แหวนที่บรรดาลดล ความสุข สมหวัง 
โชคดีมีชัย แคล้วคลาด แด่ผู้สวมใส่ 
โดยแหวนพิรอดนั้น เดิมทีตามโบราณกาล 
จะมีไว้ให้กับขุนนางชั้นสูง 
เนื่องด้วยเป็นแหวนอันศักดิ์สิทธิ์ 
แหวนที่บอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์ 
แหวนที่มีค่าทั้งราคา 
และความขลังขมังของตัวแหวนเอง 
จึงมีผู้เซาะแสวงหา เพื่อที่จะได้มาครอบครอง 
โดยทางโรงงาน จึงได้คิดและปรับแต่ง 
ให้เป็นแบบ เอกลักษณ์โดยตรงจากโรงงาน 
แต่คงความถูกต้องตามหลักโบราณ 
และการจัดหาและเรียงสีพลอย 
โดยพลอยทางเราจะเจียรใหม่ทุกเม็ด 
เพื่อให้ได้เม็ดที่สวยที่สุด 
เหมาะแก่คุณค่าของผู้ที่สวมใส่ 

 โดยทางโรงงาน จึงได้คิดและปรับแต่ง
ให้เป็นแบบ เอกลักษณ์โดยตรงจากโรงงาน

มีให้เลือกหลากหลายแบบแต่ทุกแบบล้วนแฝงด้วยเสน่ห์และที่ขาดไม่ได้คือความขลังและความหมายดีๆ


ดัง "แหวนนพเก้าพิกุลทอง"แต่ทุกแบบทุกวงคงความถูกต้องตามหลักโบราณ
และการจัดหาและเรียงสีพลอย
โดยพลอยทางเราจะเจียรใหม่ทุกเม็ด
เพื่อให้ได้เม็ดที่สวยที่สุด
เหมาะแก่คุณค่าของผู้ที่สวมใส่

พลอยถูกต้องตามหลักโบราณ
<<คัดสรรพลอย-เพชรสวยทุกเม็ด
พร้อมแท้ทุกเม็ดแน่นอน>>

.
#นพเก้า #แหวนพิรอด
#เพชรแท้ #silomjewelry
#jewelrydesign #unique

Factory Certificated
Back to Top